Sunday, 8 January 2017

New Year 2017

Happy New Year kalau ada yg baca.

Life is boring bila kemalasan memuncak.

Tgk FB boring,main game boring..apa2 pun semua boring..

Tak tau ada kah ini namanya in grief. Sebab tak kerja..tapi yalah kalau keputusan sendiri yang buat terima lah.commitment pun tinggi..nasib la labu...

Sunday, 1 January 2017

Our Wedding Day

Thursday / al-Khamīs 29 Shaʿbān 1430 - 20 August 2009 Hijri Calendar - http://goo.gl/bTdsLm

20 Aug 2017/27 Zulkaedah 1438
29 Syaban 1438/ 26 May 2017

My husband's birthday

Thursday / al-Khamīs 19 Dhū al-Qaʿda 1380 - 04 May 1961 Hijri Calendar - http://goo.gl/bTdsLm

4 May 2017/ 7 Syaaban 1438
19 Zulkaedah 1438/ 12 Aug 2017-Sat

My birthday Calendar

Thursday / al-Khamīs 26 Jumādā al-Ākhira 1393 - 26 July 1973 Hijri Calendar - http://goo.gl/bTdsLm

26 Jamadil Akhir 1438 /25 Feb 2017 Saturday

26 July 2017/ 2 Zulkaedah 1438